Interaction ‘09 Parti & The Design Sandwich

Luke Wroblewski tar utgangspunkt i “the mother of all homepage redesigns” når han snakker om holistiske designløsninger: redesign av Yahoo.com, den mest besøkte nettsiden i USA.

Motivasjonen for å finne et rammeverk til holistiske designløsninger har vært et ønske om å minimere subjektive meninger i designarbeidet. Skulle de tatt hensyn til subjektive meninger i arbeidet med yahoo.com ville de fort kommet opp i 10 000+ interessenter.

Både arkitekter og IxD-folk begynner designarbeid med skissing, han trekker flere sammenlikninger mellom de to yrkene. Boken “101 things I learned in architecture shool” beskriver sentrale idéer bak arkitekters arbeid. I boken fant han flere teorier som ha gjenkjente fra sitt eget designarbeid.

En parti er en sentral idé eller konsept bak et bygg. Parti er en designprosess som hever seg over arkitekturen. Du må ha en forståelse av mer enn arkitektur og kontekst. Parti oppstår av de teknologiske mulighetene, markedsfaktorer, innsikt i kunder, gruppering av ressurser, bedriftsstrategi og lignende.

Bruk parti som en veiviser i design av de mange aspektene ved en bygning.

Hvordan brukte Yahoo disse tankene?

De kom opp med idéen om at Yahoo skulle være “the dashboard for what you love on the web”. Luke demonstrerer hvordan de har designet en meny-skuff på venstre side av nettsiden, som kan tilpasses av brukerne. Som en startmeny for web?

Yahoo dashboard

Men det trengs mer enn parti for å designe et nettsted. Luke er glad i design principles, han kaller det “key characterstics to evaluate descisions”. Designprinsipper og parti utgjør tilsammen det han kaller en Design Sandwich.

Hvordan setter de sandwichen ut i praksis?

  • De vurderer alle relevante faktorer; teknologi, kontekst, publikum, etc.
  • Bruker patterns, best practices og testing til å hjelpe arbeidet mot en løsning.
  • Evaluerer løsning ved å sende de gjennom et filter av designprinsipper.

Diagrammet av sandwichen (over) er i skisseform med hensikt: den vil endre seg. Etterhvert som designprosessen går fremover, oppstår det uungåelige komplikasjoner. Krav fra klienter endrer seg, man får ny forståelse av gammel informasjon, testing gir ny informasjon, og så videre.

Det er imidlertid viktig å ikke skrinlegge idéen om parti når ting endrer seg, men bare en dårlig designer vil forsøke å holde på en mislykket parti

Luke hadde spennende poenger i sine referanser til arkitektur, jeg rakk ikke notere alle. Men når han forsøker å gjøre et rammeverk ut av dette, sitter jeg heller igjen med en følelse av at de har erfart hvordan de har arbeidet i ettertid og funnet en modell som beskriver det, heller enn at han tilfører noe nytt med en sandwich-modell som andre kan gjøre samme tilnærming med.

Idéen bak parti kan like gjerne kalles arbeid med konseptuelle modeller. Det er helt grunnleggende i både interaksjonsdesign, det interessante er at Luke finner parareller til andre praktikere og at vi kan lære av hverandre.

Redesign av Yahoo er et enormt arbeid, med mange designere og interessenter som ønsker å være synlig med sitt arbeid. Da er det ryddig for alle å ha definerte patterns og best practice å forholde seg til. Jeg sitter igjen med en følelse av at i den grad sandwich-modellen har verdi for andre er det for prosjekter som har stort omfang og mange deltakere.

Apropos Yahoo og pageviews: Å være den mest besøkte nettsiden er ikke nødvendigvis positivt, denne illustrasjonen viser forsiden til Yahoo og Google fra 1996 til 2005. Google og Yahoo har to vidt forskjellige designstrategier: Google sender deg videre, Yahoo vil holde deg innenfor en portal. Clicks vs pageviews.

Har du kommentarer eller spørsmål til oppsummeringen, bruk kommentarfeltet :-)

Ingen kommentarer ennå

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre