Interaction ‘09 workshop: Design Studio

Jeanine Harriman og Liya Zheng fra Liquidnet satt opp denne workshoppen for å motivere deltakerne til å ta del i prosesser utenfor selve designarbeidet, eller: ta del i de prosessene som er med på å legge utgangspunktet for designarbeidet. De hevder designere er like gode kreativt skapende og beslutningstakere av forretningsløsninger og tjenestedesign, som de som typisk har en slik rolle i en bedrift. Motivasjonen for workshoppen var å demonstrere for deltakerne hvordan dette kunne gjøres og at vi får det til.

Da jeg satte meg opp på denne workshoppen hadde jeg en idé om at opplegget var en øvelse i forstå hvordan ulike ansatte i et typisk design studio samarbeidet, med utgangspunkt i den forskjellige bakgrunnen disse ofte har. Det er praktisk erfaring jeg kunne tenke meg innblikk i.

Istedet fikk vi presentert et rammeverk for hvordan designere kan involvere seg, og tre forskjellige case vi skulle gjøre en kreativ løsning på. Vi parret opp med sidemann (Ben) og med oppsatt timeplan skulle vi brainstorme en idé og presentere den for resten av workshoppen.

Første runde lagde vi en tjeneste som skulle hjelpe en butikk-kjede tenke markedsføring gjennom ‘service journey’ med fasene “awareness, triggered to shop, decides destination for shopping, browse, shop and reflection on the purchase”. Vi mente problemene knyttet til disse fasene kunne skiftes ved å etablere et ’social network of shopping’.

Andre runde fikk vi presentert ulike fremtidsscenarioer, som gjorde at vi kom opp med en hjelm (produkt) og smartwear klær som fulgte med en reisebestilling (tjeneste). Nifty.

Budskapet deres om at designere bør delta i arbeid med produkt - og forretningsløsninger er godt, men jeg tror ikke jeg forstod helt problematikken, jvf. mine forventninger. Samtidig var casene deres store og veldokumenterte, men det fantes ikke tid til å sette seg ordentlig inn i det. At scenariobasert tenkning er viktig også for IxD-arbeidere, og at ‘service journey’ er et buzz-word tar jeg med meg.

Workshoppen for min del mest en øvelse i å tenke kreativt, fort, tegne og presentere en idé (elevator pitch) - på engelsk. Skulle bare ønske jeg hadde hatt skisse-workshoppen først: Det var ikke vanskelig å se at de som behersket visuell fremstilling av en idé også klarte å involvere resten av workshoppen i sine tanker. På en annen side var denne workshoppen en nyttig erfaring å ha før man skulle lære seg å tegne. I tillegg ble jeg kjent med flere allerede første sesjon.

NTNU har stort fokus på enterpenørskap, og tilbyr flere emner hvor det å tenke forretning rundt en idé får plass. Eksperter i Team og kundestyrtprosjekt er emner hvor studentene får ta del i mye av den prosessen jeg tror Design Studio ønsket mer engasjement rundt. Ønsker du øvelse i slike presentasjoner og kreative krumspring, kan Start NTNU sine workshopper anbefales. De gir god øvelse i både å tenke kreativt, og å presentere en idé for andre.

Ingen kommentarer ennå

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre