Informasjonsskygger

Stencil barcode

Strekkoder er unike id’er på objekter og produkter. De gir muligheten til å hente frem informasjon om produktet som er lagret i en database. Informasjonen bak strekkodene er ikke tilgjengelig med øyet, du trenger en leser og tilgang til databasen.

Ethvert objekt med en unik id - som en strekkode med informasjon lagret i en database - eksisterer både i den fysiske verden og i en verden av data. Mike Kuniavsky kaller den datainformasjonen til et objekt for information shadows.

Until recently, accessing the information shadow was difficult. The world of objects and the world of information shadows were separated by the difficulty of getting at the information. When you’re in a store, you don’t know what the barcode means, the store does, because only the store had the database and the hardware. And even they only know a small part of what’s going on because a barcode only identifies the class of objects, not the individual object and only has the data that they put into it.

‘Information shadows’ er et begrep på objekters informasjon som er tilgjengelig i dataverden.

Det er flere teknologier som støtter slik informasjonslagring.

QR Code: “A QR Code is a matrix code (or two-dimensional bar code) [...] The “QR” is derived from “Quick Response”, as the creator intended the code to allow its contents to be decoded at high speed. QR Codes are common in Japan, where they are currently the most popular type of two dimensional codes.”

Data Matrix: “A Data Matrix code is a two-dimensional matrix barcode consisting of black and white “cells” or modules arranged in either a square or rectangular pattern. The information to be encoded can be text or raw data.”

ShotCode: “ShotCode is a circular barcode [...] It uses a dartboard-like circle, with a bulls eye in the centre and datacircles surrounding it. The technology reads databits from these datacircles by measuring the angle and distance from the bulls eye for each.”

I Norge har Cybstickers vært et sosialt og teknologisk eksperiment på lagring av informasjonsskygger. Her brukes et ikon i tillegg til det visuelle kodemerket for å gi brukeren en idé om hva som skjuler seg bak koden. De kaller symbolene for digitale hellerisninger.

Teknologiene gir muligheter for å lage tjenester:

Semacodes: “No longer do you have to say “find me on Facebook.” All you need is a camera in your phone and Semacode software.”

Barcode-Sticker: “Make MOO stickers with QR codes on!”

Kaywa Reader: “2D Barcodes (QR Code, Datamatrix) can hold several types of information: an URL, respectively a mobile site’s address; a SMS message; a phone number; any kind of text; an email address”

Alle disse tjenestene er avhengig av visuelle, fysiske representasjoner av en slags gateway til informasjonen.

Bilde av seanbonner.

1 kommentar så langt

  1. tenketing.net » Legg igjen et notat her sa tirsdag, 27. januar 2009

    [...] Kan steder ha informasjonsskygger? Hva er en god gateway til denne informasjonen? Hvordan lagre og fange steders informasjonsskygger? [...]

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre