Arkiv for april, 2008

Tre dimensjoner og neste gang

Vi har brukt lang tid på å definere og begrense oppgaveområde i faget Kliniske informasjonssystemer. Vi skal utforske tekstuell kommunikasjon i en klinisk setting, og arbeidet er scenariobasert. Mandag og tirsdag før påske fikk vi arrangert observasjon på sengepost B9 ved St. Olavs, hvor vi fulgte leger og sykepleiere gjennom pre-visitt, visitt og andre arbeidsoppgaver for å studere rutiner og oppgaver hvor slik kommunikasjon kan være til nytte.

Jeg har skrevet litt om forarbeidet i innlegget Status og viktighet. Vi har begrenset studiet til å fokusere på:

  • Level of interruptiveness
  • Level of information richness
  • Intention of communication

Vi ønsker å utforske disse dimensjonene ved å intervjue ytterligere noen sykepleiere med utgangspunkt i noen enkle papirskisser. Med det håper vi å få flere innspill til videre diskusjon av de tre dimensjonene ovenfor.

Vi ønsker samtidig å få innspill til hvilke snarveier og funksjoner som kan være nødvendig eller ønskelig sammen med en beskjed. Det er interessant å se på dette i lys av nevnte dimensjoner, men også i seg selv: har for eksempel valget av  funksjonsnavn noe å si ut i fra situasjon eller innholdet av beskjeden som mottas?

« Forrige side