Sintef Helse og fysiologiske data

Veilederen min og jeg traff forsker Hilde Færevik ved Sintef Helse i dag. Færevik er fysiolog og har blant annet arbeidet med utviklingen av helikopterdressen for offshore-industrien, sammen med Helly Hansen.

Sintef har mange prosjekter rundt klær og intelligente tekstiler, og bruker sensorer til å måle helsetilstand både i forskningen og i ferdigstilte produkter. Vi snakket om SmartWear samarbeidet, og hvordan de jobber opp mot industrien i forskjellige prosjekter. Det var interessant å få høre hvordan de arbeider med sensorer og fysiologiske data, hvordan slik data brukes i dag, og hvilke tanker de har rundt hvordan kroppssensordata kan brukes i fremtiden.

Det var også interessant å høre hvordan de involverer brukere gjennom studiene, fra feltstudier og behovsavdekking, til evaluering og testing.

Forhåpentligvis har de interesse av en masterstudent med HCI bakgrunn. En interessant innfallsvinkel er presentasjon av fysiologiske data fra oljearbeidere i nordområdene, men det er tidlig å si ennå. Litt mer kartlegging frem mot sommeren vil gjøre ting klarere. Vi kommer til å holde kontakten med Sintef.

Ingen kommentarer ennå

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre