Brukerkrav og standardisering

Jeg har fulgt Martin Bekkelund sine kommentarer om den norske prosessen rundt ISO-sertifisering av OOXML en periode. Han er en av flere som har sendt et åpent brev til Standard Norge med flere argumenter for hvorfor Norge må si nei til OOXML som ISO-standard. I dag spør han om IT-bransjen har mistet fokus:

I stedet for å fokusere på brukernes behov, fokuserer bransjen i stedet på teknologien i seg selv, og bygger sine løsninger rundt teknologi.

Med tiden håper og tror jeg at vi vil se stadig flere bevisste kunder, som både fokuserer på brukervennlighet, teknologi, pris, eierskap, kvalitet og egne forretningsprosesser og behov.

Jeg fant dette sitatet i en artikkel jeg leste for litt siden, som understøtter synspunktene hans:

As computers become available to more and more people, it can no longer be assumed that users are homogeneous, educated, technically capable, or even tolerant. Even people who do not use computers are still affected by them in cars, airplanes, supermarkets, etc. Technology products must accommodate the next generation of users who are diverse, less technical, more demanding, explorative, and impatient. This new generation of users expects to have the information they need available within the system itself.

Norman (1988) hevder også at markedet vil endre seg fra dårlige designede systemer til de som er intuitive, forutsigbare og adaptive, og at det er brukerne som må sette kravene når systemer er “poorly designed”. Han kommer inn på standardisering som et siste alternativ, når alt annet feiler eller ikke går. Standardisering er i hans betydning mest en form for kulturell begrensning, men også direkte relatert til teknologi:

…standardize too soon; you may be locked into a primitive technology, or you may have introduced rules that turn out to be grossly inefficient [...] Standardize too late and there may be so many ways of doing the task that no international standard can be agreed on; if there is agreement on an old-fashioned technology, it may be too expensive to change (s. 202)

Hvorfor blogger jeg dette? Standarder er fascinerende; de gjør ting enklere og billigere, men også dyrere og vanskeligere. De utelukker og inkluderer. De er en utgift eller en inntekt. Jeg er opptatt av hvordan teknologi endrer måten vi lever på og liker å utforske aspekter ved det. Standarder spiller en stor rolle i utviklingen og bruken av teknologi. Det er ingen teknologisk determinisme i dette, det oppstår noe i samhandlingen mellom brukerne av teknologi og utviklingen av den: teknologi gir rammer for bruk, men bruk former også teknologi. Dessuten tror jeg på bevisste brukere, og at brukervennlighet og positive brukeropplevelser vil få mer og mer betydning.

For mer lesing om standardisering, politikk og økonomi, se Sahay (2003), Hanseth (2000) og Rolland og Monteiro (2002).

Aircondition

Ingen kommentarer ennå

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre