Status og viktighet

Dette semesteret har vi et prosjekt tilknyttet Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) hvor vi utforsker bruk av status og nivå av forstyrrelse (”level of interruptiveness”) i tekstuell kommunikasjon mellom mobile enheter. Konteksten for studiet er bruk av kommunikasjonssystemer som støtter samarbeid i en klinisk setting.

Arbeidet er scenariobasert, hvor vi tar utgangspunkt i et reelt scenario og skisserer interaksjoner ut i fra dette. Vi utforsker blant annet hvordan prioritering og statusbeskjeder påvirker arbeidsflyt, både for avsenderen og mottakeren.

I dette arbeidet har vi kommet innpå bruken av prioriteringsfunksjoner i epost. De fleste som benytter epost til vanlig har nok vært borti funksjonen, men benytter den kanskje sjeldent i hverdagen. Bruken av den kunne vært et interessant studie i seg selv. Vi har på ingen måte utforsket dette grundig, men baserer vår diskusjon på noen antagelser:

  • Konteksten er avgjørende både for avsender og mottaker for hvordan prioriteringen blir tolket. På en arbeidsplass hvor mye av den fortløpende kommunikasjonen skjer ved hjelp av epost vil en slik prioriteringsfunksjon kunne ha en annen betydning enn mellom for eksempel studenter i en tilfeldig epostkorrespondanse.
  • “Høy prioritering” benyttes oftere enn “Lav prioritering”. Brukerne øker graden av viktighet, oftere enn de degraderer.
  • Mottakeren vil registrere prioriteringen, hvis epostklienten har støtte for funksjonen. Men så lenge det ikke finnes etablerte regler for hvilken handling som kreves, kan ikke avsenderen forvente at den blir prioritert.
  • Andre egenskaper ved epost kan benyttes for å oppnå samme effekt i å oppnå oppmerksomhet, som for eksempel bruk av store bokstaver i emnefeltet, eller å benytte ord som OBS, NB og VIKTIG.

Noe av det vi kommer inn på er om mottakeren skal kunne tilpasse seg avsenderens viktighetsgradering gjennom en systemfunksjon, eller om viktigheten kun skal kunne styres av avsenderen.

Vi antar videre at mottakeren kan tilpasse seg “level of interruptiveness” i hovedsak på fire måter, enten ved å:

  • ikke ta med den mobile enheten
  • skru av den mobile enheten
  • tilpasse lyd og/eller vibrering
  • endre tilgjengelighet ved hjelp av systemfunksjon

1 kommentar så langt

  1. [...] har skrevet litt om forarbeidet i innlegget Status og viktighet. Vi har begrenset studiet til å fokusere [...]

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre