Informasjonsbærer

Forstå brukeren og hvordan relevante aktiviteter settes ut i livet

Hvordan kan informasjon frigjøres fra sin bærer og gjøres tilgjengelig utenfor kontekst, eller brukes igjen i en ny kontekst? Hvor mye av informasjonen ligger i konteksten, og må denne gjenskapes?

Hvordan finner vi den informasjonen vi leter etter når vi ikke har noen oppfatning om hvordan eller hvor informasjonen kan finnes? Hvordan skal informasjon struktureres for intuitiv tilgang til dette innholdet? Hvilke modeller og metaforer bør gjenskapes og når må man etablere nye?

Preece et. al (2006) presenterer fem kognitive rammeverk for å forklare eller forutsi brukeratferd:

 • mentale modeller
 • handlingsteori
 • informasjonsprosessering
 • ekstern erkjennelse
 • distribuert erkjennelse

Alle disse rammeverkene bygger imidlertid hovedsaklig på kognetiv psykologi. En alternativ tilnærming er aktivitetsteori, som beveger seg vekk fra kognitive teorier om menneske som et informasjonsprosesserende vesen.

I design av interaksjon vil man, med en aktivitet-teoretisk tilnærming til forståelse av brukeratferd, måtte ta hensyn til to typer bruk: mulig bruk og tilsiktet bruk.

Bærentsen og Trettvik (2002) hevder at disse to typene bruk ikke er uavhengige, men heller ikke identiske. Problemene oppstår når noen antar at tilsiktet bruk samsvarer med mulig bruk. Designets oppgave er i mange tilfeller ikke å elminere mulig bruk, men å tydeliggjøre den tilsiktede bruken for brukeren.

Menneskets kunnskap om verden er ikke et enkelt produkt av individuell erfaring, men består av en stor mengde generell kunnskap som er akkumulert gjennom tidligere generasjoners historier, og overført fra generasjon til generasjon gjennom artefakter og språk. Og læring skjer gjennom aktivitet.

Vi kan designe ‘constraints‘ for brukerens aktivitet, men samtidig sier aktivitetsteorien at det er gjennom realisering av bruk i en sosial setting at den tilsiktede bruken blir tydelig for brukeren.

4 kommentarer så langt

 1. aggi sa onsdag, 13. februar 2008

  denotasjon & konnotasjon

 2. Morten sa onsdag, 13. februar 2008

  interessant lesning, lars. gjerne mer om dette.

  til aggi: ungdomskoleelevene mine kan alt om denotasjon og konnotasjon nå.

 3. Lars K sa torsdag, 14. februar 2008

  denotasjon og konnotasjon er en veldig bra kommentar og kan være en interessant innfallsvinkel til problemstillingen

 4. tenketing.net » Hva er informasjon? sa søndag, 22. februar 2009

  [...] Informasjonsbærer [...]

Vil du kommentere?

E-postadressen din vil ikke bli vist til andre